Greenhouse Geo Power

Betaalbare duurzame warmte voor Koekoekspolder en omgeving!

Tuinbouwkassen verwarmen met duurzame warmte uit de diepe aarde, dat is aardwarmte. Een groeiende groep groentekwekers uit IJsselmuiden schakelde in 2012 over op aardwarmte. Daarmee hebben zij al heel veel aardgas bespaard. Dat is niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook voor het milieu!

Vanaf maart 2012 wordt er uit een diepte van bijna 2 kilometer warm water omhoog gepompt van 73-74 graden. Er zijn intussen verschillende teelten geplant die grotendeels door aardwarmte verwarmd zijn. Met als gevolg dat het aardgasverbruik op de tuinbouwbedrijven al met 70% tot 90% is afgenomen! Nog steeds melden zich er nieuwe tuinbouwbedrijven aan, die ook willen overstappen op deze vorm van duurzame warmte.

Ook bij afnemers van de groenten uit Koekoekspolder is er steeds meer interesse voor het duurzaam geteelde product. Zo heeft La Place komkommers van Vahl en Voorhof afgenomen, maar is ook Postuma een belangrijk afzetkanaal.

Aardwarmtecluster werkt samen de Stichting Koekoekspolder Energie en CO2-neutraal om in de toekomst duurzame en betaalbare warmte te kunnen gaan leveren aan bedrijven en burgers in IJsselmuiden. Dit draagt bij aan de duurzame energiedoelstelling van gemeente Kampen!

67500000

Minder CO2-emissie sinds 2012

38 miljoen m3 aardgas bespaard 

Nieuws berichten

Voor een overview van all nieuws berichten, klik hier

19 september 2020 in Nieuws

Ministerie organiseert succesvolle aardwarmte informatiemarkt in IJsselmuiden

In 2010 organiseerde het aardwarmtebedrijf van IJsselmuiden de eerste informatiebijeenkomst voor burgers bij De Hoeksteen. Tijdens deze bijeenkomst werden de plannen uit de doeken gedaan voor het eerste aardwarmteproject van…
Read More
6 september 2020 in Nieuws

Informatiemarkt over winningsplan op 17 september 2020 in De Hoeksteen

Begin 2019 vroeg Aardwarmtecluster instemming van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op het ingediende winningsplan voor de aardwarmtebron in Koekoekpolder, zie foto winningsgebied onder aan artikel. Het ontwerpbesluit…
Read More
4 juli 2020 in Nieuws

Radboud Vorage nieuwe voorzitter van DAGO

Na een periode van 2 jaar neemt Saskia Hagedoorn per 1 juli 2020 afscheid van haar functie als bestuurslid en voorzitter van DAGO. Radboud Vorage, voorheen secretaris van het DAGO…
Read More
9 april 2020 in Nieuws

Ministerie Economische Zaken akkoord met MER-notitie

In augustus 2019 heeft Aardwarmtecluster 1 KKP BV een Milieu Effect Rapportage notitie naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gestuurd. Het Ministerie van EZK is bevoegd gezag…
Read More
20 februari 2020 in Nieuws

Qirion presenteert warmtekansenkaart voor IJsselmuiden

Onder leiding van duurzaamheids-wethouder Irma van der Sloot werd in juni 2018 een Energietop gehouden in de gemeente Kampen. Samen met deskundigen en ondernemers werd over de energietransitie gesproken. Vanuit…
Read More
8 januari 2020 in Nieuws

Aardwarmtecluster presenteert plan bij Provincie Overijssel

De vraag naar duurzame warmte neemt toe in het tuinbouwgebied Koekoekspolder. Steeds meer tuinders kijken naar de mogelijkheden om hun gasverbruik te verminderen. Om in die groeiende vraag van warmte…
Read More
25 september 2019 in Nieuws

Milieu effecten nieuwe boring in beeld gebracht

Als onderdeel van een nieuwe boring naar aardwarmte wordt er standaard een onderzoek gedaan naar de mogelijke milieueffecten van geothermie op natuur en milieu. Over het algemeen zijn deze effecten…
Read More
4 mei 2019 in Nieuws

Nieuwe aardwarmteboring in de maak

Initiatiefnemer Radboud Vorage, projectdirecteur bij Aardwarmtecluster BV, sprak onlangs met de pers over het uitbreiden van het aardwarmte project. Het is de bedoeling om eind volgend jaar een extra productiebron…
Read More
2 januari 2019 in Nieuws

Beton is gestort voor 15 MW houtgestookte warmtecentrale in Koekoekspolder

De bouw is begonnen. Samen met de wethouder Geert Meijering stortte gedeputeerde Annemieke Traag (foto) het eerste beton voor de 15 MW Bio KKP centrale die met snoeihout de kassen…
Read More