Greenhouse Geo Power

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Tuinbouwkassen verwarmen met duurzame warmte uit de diepe aarde, dat is aardwarmte. Een groeiende groep groentekwekers uit IJsselmuiden schakelde in 2012 over op aardwarmte. Daarmee hebben zij al heel veel aardgas bespaard. Dat is niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook voor het milieu!

Vanaf maart 2012 wordt er uit een diepte van bijna 2 kilometer warm water omhoog gepompt van 73-74 graden. Er zijn intussen verschillende teelten geplant die grotendeels door aardwarmte verwarmd zijn. Met als gevolg dat het aardgasverbruik op de tuinbouwbedrijven al met 70% tot 90% is afgenomen! Nog steeds melden zich er nieuwe tuinbouwbedrijven aan, die ook willen overstappen op deze vorm van duurzame warmte.

Ook bij afnemers van de groenten uit Koekoekspolder is er steeds meer interesse voor het duurzaam geteelde product. Zo heeft La Place komkommers van Vahl en Voorhof afgenomen, maar is ook Postuma een belangrijk afzetkanaal. Op de site van Postuma is een impressie van het bedrijf van de Gebroeders Vahl te vinden.

62000000

Bespaarde CO2-emissie sinds 2012

Nieuws berichten

Voor een overview van all nieuws berichten, klik hier

29 december 2018 in Nieuws

Beton is gestort voor 15 MW houtgestookte warmtecentrale in Koekoekspolder

De bouw is begonnen. Samen met de wethouder Geert Meijering stortte gedeputeerde Annemieke Traag (foto) het eerste beton voor de 15 MW Bio KKP centrale die met snoeihout de kassen…
Read More
29 december 2018 in Nieuws

50.000.000 kg CO2 emissie bespaard

Op 20 november 2018 werd de stichting ter verduurzaming van de glastuinbouw in Koekoekspolder opgericht. Het bestuur van de stichting bestaat uit René Veenendaal, Wilbert van den Bosch, Ben Reuvenkamp,…
Read More
24 december 2018 in Nieuws

Bouw nieuwe website van start

Afgelopen week is de grote update van de site begonne, begin 2019 zal de nieuwe website klaar zijn. De 'oude' website is nog steeds te bezoeken via: http://old.greenhousegeopower.nl
Read More