Skip to main content

Greenhouse Geo Power

Betaalbare duurzame warmte voor Koekoekspolder en omgeving!

Tuinbouwkassen verwarmen met duurzame warmte uit de diepe aarde, dat is aardwarmte. Een groeiende groep groentekwekers uit IJsselmuiden schakelde in 2012 over op aardwarmte. Daarmee hebben zij al heel veel aardgas bespaard. Dat is niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook voor het milieu!

Vanaf maart 2012 wordt er uit een diepte van bijna 2 kilometer warm water omhoog gepompt van 73-74 graden. Er zijn intussen verschillende teelten geplant die grotendeels door aardwarmte verwarmd zijn. Met als gevolg dat het aardgasverbruik op de tuinbouwbedrijven al met 70% tot 90% is afgenomen! Nog steeds melden zich er nieuwe tuinbouwbedrijven aan, die ook willen overstappen op deze vorm van duurzame warmte.

Ook bij afnemers van de groenten uit Koekoekspolder is er steeds meer interesse voor het duurzaam geteelde product. Zo heeft La Place komkommers van Vahl en Voorhof afgenomen, maar is ook Postuma een belangrijk afzetkanaal.

Aardwarmtecluster werkt samen de Stichting Koekoekspolder Energie en CO2-neutraal om in de toekomst duurzame en betaalbare warmte te kunnen gaan leveren aan bedrijven en burgers in IJsselmuiden. Dit draagt bij aan de duurzame energiedoelstelling van gemeente Kampen!

90000000

Minder CO2-emissie sinds 2012

50.5 miljoen m3 aardgas bespaard 

Nieuws berichten

Voor een overview van all nieuws berichten, klik hier

30 augustus 2022 in Nieuws

Aardwarmtecluster Koekoekspolder

https://www.youtube.com/watch?v=2Pw9Ee_wZv4
Read More
20 mei 2022 in Nieuws

Opbouw boortoren begonnen op 16 mei 2022

Na een ruime voorbereidingsperiode is op 16 mei begonnen met de opbouw van de boortoren voor de realisatie van een extra productieput, die eind van dit jaar duurzame warmte gaat…
Read More
19 april 2022 in Nieuws

Vragen over de boring?

De projectleider van het aardwarmteproject, Radboud Vorage, heeft afgelopen weken diverse buren, inclusief de volkstuintjes, bezocht om ze bij te praten over de aanstaande aardwarmte boring. Veel van de buren…
Read More
10 januari 2022 in Nieuws

Diepe boring in Koekoekspolder start in april/mei 2022

Aan de Hartogsweg in IJsselmuiden wordt volop gewerkt aan het voorbereiden van de nieuwe boorlocatie. Deze locatie is direct aansluitend gelegen naast de huidige ‘mijnbouwlocatie’. De firma Visscher zorgt voor…
Read More
1 januari 2022 in Nieuws

Productierecord aardwarmte Koekoekspolder in 2021

Door de toenemende vraag naar duurzame warmte in het tuinbouwgebied Koekoekspolder was het mogelijk om in 2021 een record hoeveelheid aardwarmte af te leveren. Uiteindelijk werd bijna 180.000 GigaJoule (GJ)…
Read More
4 december 2021 in Nieuws

Radboud Vorage herkozen als secretaris Geothermie Nederland

Geothermie Nederland is de brancheorganisatie voor bedrijven en instellingen die met de toepassing van aardwarmte bezig zijn. Niet alleen voor ontwikkelaars en exploitanten van aardwarmtebronnen maar ook voor adviesbureaus, ingenieursbedrijven,…
Read More
25 november 2021 in Nieuws

Conductor installatie door Firma Haitjema

De eerste stap van het realiseren van een geothermie put is het zetten van de conductor. De conductor is een stalen buis met een diameter van ca 65 centimeter die…
Read More
18 oktober 2021 in Nieuws

Start grondwerkzaamheden boorlocatie

Na het verkrijgen van de instemming op het winningsplan heeft Aardwarmtecluster direct initiatief genomen om de voorbereidingen voor de nieuwe productieput ter hand te nemen. De nieuwe productieput wordt in…
Read More
11 oktober 2021 in Nieuws

Ondersteuning voor aanleg warmtenet

Koekoekspolder ontwikkelt zich als een van de meest duurzame tuinbouwgebieden van Nederland. Naast een aardwarmte installatie kent het gebied ook een biomassa installatie. Het is de verwachting dat beide installaties…
Read More