Skip to main content
Nieuws

Ondersteuning voor aanleg warmtenet

By 11 oktober 2021januari 14th, 2022No Comments

Koekoekspolder ontwikkelt zich als een van de meest duurzame tuinbouwgebieden van Nederland. Naast een aardwarmte installatie kent het gebied ook een biomassa installatie. Het is de verwachting dat beide installaties in 2023 ongeveer 25MWth aan warmte kunnen gaan leveren. Beide installaties hebben een eigen warmtenet met verschillende afleveradressen en met verschillende temperaturen van warm water. In 2020 ontstond het plan om deze warmtenetten te koppelen en uit te laten groeien tot een WarmteWeb.

Met ondersteuning van de experts van Qirion is een ontwerp voor dit WarmteWeb gemaakt en zijn er diverse technische berekeningen uitgevoerd. Ook heeft Qirion gekeken naar de levering van warmte in de directe omgeving van de Koekoekspolder. Er liggen grote kansen voor levering van duurzame warmte aan IJsselmuiden, echter dat vraag onder andere om ondersteuning van partijen zoals Gemeente Kampen.

In 2020 hebben Aardwarmtecluster en Bio-KKP een aanvraag voor ondersteuning ingediend bij de REACT-EU regeling. Deze regeling van de Europese Unie richt zich op projecten die bijdragen aan een ‘groene en innovatieve’ economie. Begin oktober brachten twee medewerkers van de REACT-EU regeling een bezoek aan de aardwarmtecentrale en zij brachten ook het goede nieuws mee dat er subsidie is verleend vanuit de Europese Unie voor dit innovatie project. Met deze subsidie kunnen de initiatiefnemers de komende 2 jaar zorgen dat er een WarmteWeb in Koekoekspolder kan groeien waar in de toekomst tuinders en burgers de voordelen van kunnen plukken.

Het geld voor de subsidie wordt beschikbaar gesteld vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.