Skip to main content
Nieuws

Nieuw productierecord aardwarmte in 2022!

By 23 januari 2023februari 14th, 2023No Comments

De vraag naar duurzame warmte blijft in het tuinbouwgebied Koekoekspolder alleen maar toenemen. Daardoor was het mogelijk om in 2022 een record hoeveelheid aan aardwarmte af te leveren. Uiteindelijk werd bijna 182.400 GigaJoule (GJ) aan duurzame warmte afgeleverd. Dat staat gelijk aan de warmte die ontstaat bij de verbranding van 5.763.500 kuub aardgas. Dus daarmee is er op de aangesloten tuinbouwbedrijven veel minder aardgas gebruikt. De geleverde aardwarmte komt overeen met het warmteverbruik van ongeveer 3.850 huishoudens.

Voor de aangesloten tuinbouwbedrijven was de geleverde aardwarmte in 2022 een welkome invulling van hun warmtevraag, zeker in de periode dat de gasprijzen sterk stegen. Aardwarmte had in 2022 een stabiele prijs. Het is de verwachting dat in de toekomst meer tuinders een aansluiting willen op de aardwarmtebron in Koekoekspolder, aangezien dat een van de weinige mogelijkheden is om hun energiebehoefte met forse stappen te verduurzamen.

Technisch gezien is het aardwarmtebedrijf gereed om in 2023 nog een grotere hoeveelheid aardwarmte te leveren, zeker nu de extra productieput gereed is. Helaas heeft het aardwarmtebedrijf voor 2023 haar prijs voor aardwarmte scherp moeten verhogen. Dat komt enerzijds door de sterk gestegen kosten van materialen (inflatie) en elektriciteit en anderzijds door het wegvallen van de SDE-subsidie. In juli 2022 waarschuwde de kamerleden Grinwis (CU) en Erkens (VVD) in een motie het kabinet voor een weeffout in de SDE-regeling. Een reparatie van die weeffout is hard nodig om er voor te zorgen dat ook in 2023 voor een concurrerende prijs aardwarmte geleverd kan worden en weer meer tuinders op de aardwarmtebron zullen aansluiten.

Link naar motie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z14253&did=2022D29380