Skip to main content
Nieuws

Uitbreiding warmtenet Koekoekspolder

By 31 mei 2023No Comments

De trend naar toepassing van meer duurzame energie zet zich onverminderd door in het tuinbouwgebied Koekoekspolder. Vorig jaar heeft het Aardwarmtebedrijf een extra aardwarmtebron aangelegd om meer duurzame warmte aan de tuinders te kunnen leveren. Dit jaar heeft Paprikakwekerij Noorland besloten om ook aardwarmte af te gaan nemen en daarmee een volgende stap te zetten in het verduurzamen van hun bedrijf. Om aardwarmte te kunnen leveren, moet er een aftakking op het warmtenet worden gemaakt vanaf de aardwarmtebron aan de Hartogsweg naar de bedrijfslocatie van Noorland aan de Parallelweg.

Naar verwachting gaan de werkzaamheden voor de uitbreiding van het warmtenet in juni 2023 beginnen. Daarbij komt de warmteleiding in de grond te liggen in een tracé langs de Hartogsweg (ter hoogte van de volkstuinen van Tuinlust) en langs de Parallelweg. De werkzaamheden zullen met name in de periode juni-augustus 2023 plaatsvinden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Installatie Techniek IJsselmuiden, een plaatselijk installatiebedrijf. Omwonende zijn geïnformeerd over de werkzaamheden.

Er wordt alles aan gedaan om hinder en overlast zoveel mogelijk te beperken. Heeft u opmerkingen of vragen met betrekking tot de werkzaamheden dan kun u contact opnemen met Radboud Vorage van Aardwarmtecluster BV via:

Het is de verwachting dat de uitbreiding, en alle technische voorzieningen, eind van 2023 gereed zullen zijn en dat de levering van duurzame aardwarmte gestart kan worden. Daarmee wordt het mogelijk om meer duurzame warmte te leveren en het gebruik van aardgas te verminderen. Sinds de start van het aardwarmteproject in 2012 is reeds een reductie van CO2-emissie gerealiseerd van bijna 100 miljoen kg. Daarmee is een belangrijke bijdrage geleverd aan het behalen van de klimaatdoelen.