Skip to main content

Agro AdviesBuro

In opdracht van de Provincie Overijssel en Gemeente Kampen heeft AAB een business case opgesteld voor grootschalige toepassing van aardwarmte in het tuinbouwgebied de Koekoekspolder. Daarbij valt te denken aan werkzaamheden zoals: het uitwerken van de risicodekking in de vorm van een (maatwerk) garantieregeling, financiering, vergunningen, subsidies, energetische inpassing en de technische realisatie. In de Koekoekspolder zijn een drietal groentebedrijven geclusterd en aangesloten op een aardwarmtedoublet.

Voor actuele informatie over Agro AdviesBuro gebruik deze link

Voor meer informatie gebruik deze link