Skip to main content

Ambitie

Het Project

Duurzame en betaalbare warmte voor het tuinbouwgebied Koekoekspolder en IJsselmuiden is ons doel. Als eerste in Oost-Nederland realiseerde Aardwarmtecluster BV in 2011 een aardwarmtebron waarmee jaarlijks evenveel warmte geproduceerd wordt als het gebruik van 3.000 huishoudens. Het realiseren en beheren van een dergelijke aardwarmtebron en bijbehorend warmtenet is een complex proces. Het vraagt om een goede samenwerking en afstemming tussen alle partijen. Zowel het tuinbouwbedrijfsleven als de overheid zijn bij dit project betrokken. Het project staat onder leiding van duurzaamheidsdeskundige Ir. R. Vorage.

Ambitie

Het motto van de samenwerkende tuinbouwbedrijven is ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder!’. Dat geldt zeker voor dit aardwarmteproject. Om een aardwarmtebron bedrijfseconomisch optimaal te kunnen gebruiken is een glasoppervlakte van minimaal 15 hectaren noodzakelijk. De eerste drie deelnemers hadden deze grootte afzonderlijk niet. Door de krachten te bundelen hadden ze in 2012 een gezamenlijk oppervlak van 17,5 hectaren. Zo ontstond het eerste ‘aardwarmte cluster’, een voorbeeld dat op veel plekken in Nederland opvolging kreeg. Intussen zijn op de aardwarmtebron een zestal tuinbouwlocaties aangesloten, een manege en verschillende bedrijfswoningen. Om de afzet van de met duurzame warmte gekweekte producten te stimuleren wordt intensief samengewerkt met het handelshuis Best Fresh Group.

Project leider R. Vorage