Skip to main content

Gebroeders Vahl

Het bedrijf ‘Gebroeders Vahl’ is reeds lange tijd verbonden aan de Koekoekspolder. In 1950 legde de heer Dries Vahl de basis met de huur van koude grond voor de teelt van vollegronds-groente, in het bijzonder de witlofteelt. Een belangrijke uitbreiding vond in 2003 plaats, met het bouwen van nieuwe kassen, zodat een modern glastuinbouwbedrijf van 4,8 hectare ontstond. Gebroeders Vahl hebben in 2010 het bedrijf verder uitgebreid naar 7 ha. In de periode 2016-2018 zijn een tweetal bedrijven in Koekoekspolder verworven en is een vestiging in Duitsland opgericht.

Op het bedrijf worden met name komkommers gekweekt. Het bedrijf is in het bijzonder actief op het gebied van het optimaliseren van het kasklimaat. Eén afdeling van het bedrijf heeft luchtslangen gekregen, naar voorbeeld van de komkommerproef op het Improvement Centre in Bleiswijk. Met deze technologie wordt het energiegebruik teruggebracht.

Het bedrijf Vahl is naast energie ook vernieuwend op het gebied van automatisering. Daarbij valt te denken aan een robot die tomatendozen klaarmaakt en op de pallets zet. De tuinderij is een familiebedrijf dat ook aan de derde generatie een toekomst kan bieden. Voor meer informatie wordt verwezen naar: www.tuinderij-vahl.nl

Op de site van Postuma is een impressie van het bedrijf van de Gebroeders Vahl te vinden.