Skip to main content

Hoe werkt het

Geothermie (ook wel aardwarmte genoemd) is het gebruiken van de warmte uit de aarde om huizen, kantoren of kassen te verwarmen. Om de warmte uit de ondergrond te winnen wordt gebruik gemaakt van het warme water dat ligt opgeslagen in watervoerende lagen in de diepe ondergrond, op diepten waar de temperatuur hoog genoeg is om het te benutten.

Aardwarmte geeft geen (of althans nauwelijks) CO2 emissies en geothermie is bovendien een van de meer rendabele opties voor duurzame energie.

Geothermie heeft in Nederland een snelle ontwikkeling door gemaakt. In Heerlen is in 2006 geboord tot 800 meter (de oude mijngangen) en in de zomer van 2007 is het eerste diepe geothermiedoublet in Bleiswijk (bij het tuindersbedrijf A+G van den Bosch) gerealiseerd met een diepte van ongeveer 1650 meter. Na het succes van deze eerste projecten zijn een aantal nieuwe projecten van start gegaan.

Aardwarmtecluster BV uit IJsselmuiden was het eerste project dat gebruik maakte van een watervoerend zandsteenpakket op bijna 2.000 meter diepte (de Slochteren formatie). Met betrekking tot geologisch onderzoek, ontwerp van de bovengrondse installatie, materiaal selectie (GRE), corrosie beheersing, warmtenet ontwikkeling, efficiënt gebruik van warmte en ontwikkeling van (veiligheids)protocollen was Aardwarmtecluster toonaangevend binnen de sector. Veel van deze innovaties zijn door andere geothermiebedrijven overgenomen. Aardwarmtecluster BV was ook een van de initiatiefnemers betrokken bij het oprichten van de ‘branche organisatie’ DAGO (Dutch Association of Geothermal Operators). Per 1 Januari 2021 is DAGO opgegaan in Geothermie Nederland.

Voor een overzichtelijke uitleg over hoe aardwarmte werkt, zie de infographic hiernaast.

Voor meer informatie over geothermie:

Geothermie Nederland:                 www.geothermie.nl

Hoe werkt aardwarmte:                 www.hoewerktaardwarmte.nl

Alles Over Aardwarmte:                 www.allesoveraardwarmte.nl

NLOG – geothermie                        www.nlog.nl/geothermie