Skip to main content

Kennis

Het Project

Het realiseren van een gezamenlijke aardwarmtebron en warmtenet is een complex proces. Het vraagt om een goede samenwerking en afstemming tussen zowel het tuinbouwbedrijfsleven als de overheid. Om dit in goede banen te leiden is voor een projectmatige aanpak gekozen, onder leiding van duurzaamheidsdeskundige Ir. R. Vorage.

De Deelnemers

Het motto van de drie samenwerkende bedrijven is ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder!’. Dat geldt zeker voor dit gezamenlijke aardwarmteproject. Om een aardwarmtebron bedrijfseconomisch optimaal te kunnen gebruiken is een oppervlakte van minimaal 15 hectaren noodzakelijk. De drie bedrijven hebben deze grootte afzonderlijk niet. Door de krachten te bundelen komen ze tot een oppervlakte van 17,5 hectaren. Bovendien biedt deze samenwerking ook mogelijkheden voor andere bedrijven om in een latere fase aan te sluiten. In deze fase wordt al samengewerkt met het handelshuis Best Fresh Group om de contacten met de markt goed te onderhouden.

Organisaties

Bij de realisatie van de aardwarmtebron en warmtenet is een aantal partijen direct betrokken. Het betreft:

 Belanghebbenden:

Provincie Overijssel (programma energiepact)

Gemeente Kampen (doorontwikkeling tuinbouwgebied Koekoekspolder)

Greenhouse Geo Power (samenwerking tuinbouwbedrijfsleven)

 Advies organisaties:

Agro AdviesBuro (technisch en inhoudelijke ondersteuning)