Skip to main content

Koekoekspolder

Geothermie is het gebruiken van de warmte van de aarde om huizen, kantoren of kassen te verwarmen. Om de warmte uit de grond te winnen wordt gebruik gemaakt van het warme water dat ligt opgeslagen in watervoerende lagen in de ondergrond, op diepten waar de temperatuur hoog genoeg is om te benutten.

Aardwarmte geeft geen (of althans nauwelijks) COemissies en geothermie is bovendien een van de meer rendabele opties voor duurzame energie.

 Diepe geothermie is in Nederland nog in de eerste ontwikkelingsfase. In Heerlen is in recente jaren geboord tot 800 meter (de oude mijngangen) en in de zomer van 2007 is het eerste diepe geothermiedoublet in Bleiswijk (bij het tuindersbedrijf A+G van den Bosch) gerealiseerd. Intussen zijn een aantal nieuwe projecten van start gegaan.

 Voor meer informatie: www.geothermie.nl