Skip to main content

Meewind

Financiële deskundigheid en passie voor duurzaamheid zijn twee belangrijke redenen waarom Aardwarmtecluster al langere tijd samenwerkt met Meewind. De contacten met Meewind hebben er in 2022 zelfs toe geleid dat Meewind financiële ondersteuning heeft geboden bij de aanleg van een nieuwe productieput waarmee jaarlijks ruim 4 miljoen kuub aardgas vervangen kan worden door aardwarmte. Vanaf januari 2023 levert deze nieuwe bron warmte aan nabijgelegen groentetelers in IJsselmuiden. Dat levert gezonde en duurzame tomaten, paprika’s en komkommers op.

Meewind belegt in lokale duurzame energieprojecten en -bedrijven. Die projecten dragen stuk voor stuk concreet bij aan de energietransitie, aan een gezonde samenleving en leveren bovendien een mooi rendement. Van laadpalen voor de transportsector tot geothermie en nieuwe windparken. Elk fonds van Meewind heeft zijn eigen kenmerken en rendement- en risicoprofiel. Op de website van Meewind vindt u meer informatie over de mogelijkheden om mee te participeren in duurzame projecten.

Voor meer informatie gebruik deze link