Partners

Bij de realisatie van de aardwarmtebron en warmtenet is een aantal partijen direct betrokken. Het betreft: