Skip to main content

Radboud Vorage

Radboud Vorage van AgriProject is vanaf het eerste uur bij het aardwarmteproject in Koekoekpolder betrokken. Samen met een groep ondernemers is de eerste aardwarmtecluster BV opgericht.

AgriProject werkt samen met ondernemers in de land- en tuinbouw aan het verduurzamen van de bedrijfsvoering en het verbeteren van het bedrijfsrendement. Daarbij wordt een praktische insteek gekozen. AgriProject maakt het begrip ‘duurzaamheid’ voor ondernemers tastbaar en toepasbaar. Door zelf op een ondernemende manier projecten te ontwikkelen en uit te voeren wordt meerwaarde voor de klant gerealiseerd. Als projectleider ben ik het eerste aanspreekpunt voor ondernemers en overheden.

 

 

 

Voor meer informatie over AgriProject klik hier

Projectdirecteur R. Vorage