Skip to main content

De toepassing van diepe geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, is nieuw in Nederland. Er is een beperkt aantal geothermieprojecten operationeel, vooral in de glastuinbouwsector. Vanwege het nieuwe en innovatieve karakter van aardwarmte wordt er veel kennis ontwikkeld. Deze innovaties worden samen ontwikkeld met bijvoorbeeld: Kas als Energiebron, PT, TNO, WEP, het Platform Geothermie en de andere gebruikers van aardwarmte bronnen. De ontwikkelde kennis wordt weer gedeeld met nieuwe projecten, zodat die niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. In dit project is vooral gewerkt aan de onderstaande innovaties:

 

Leave a Reply