Nieuws

Reactiebundel zienswijzen beschikbaar

By 27 november 2020 januari 27th, 2021 No Comments

Aardwarmtecluster 1 KKP BV uit Koekoekspolder heeft in 2019 een winningsplan ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit winningsplan beschrijft hoe het aardwarmtebedrijf uit IJsselmuiden tot 2044 warmte aan de diepe ondergrond wilt onttrekken en die duurzame warmte wil leveren aan bedrijven en burgers in haar omgeving. Daarmee hoopt zij een concrete bijdrage te leveren aan de energietransitie en aan de verduurzaming van het tuinbouwgebied Koekoekspolder en het aangrenzende IJsselmuiden.

In augustus 2020 publiceerde het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat haar ontwerp instemmingsbesluit met betrekking tot het ingediende winningsplan. Zij gaf aan in te kunnen stemmen, onder een aantal voorwaarden, met het ingediende winningsplan. Omdat de winning van aardwarmte van groot belang voor de verduurzaming van het gebied is, reageerde een aantal partijen op het ontwerpbesluit. Immers zonder de toepassing van aardwarmte is het extreem lastig voor Gemeente Kampen om de klimaatdoelen te halen en daarmee ook haar bijdrage te kunnen leveren aan het verminderen van de opwarming van de aarde.

In onderstaande link is de reactiebundel te vinden van de partijen die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De meeste partijen roepen het Ministerie op om snelheid te maken met het besluit, om zodoende de verduurzaming van het gebied mogelijk te maken. Die uitbreiding dient wel binnen acceptabele veiligheidsgrenzen plaats te vinden. Daartoe heeft Aardwarmtecluster een uitgebreide geologische studie laten opstellen door het geologisch adviesbureau IF Technology. Deze studie/rapport is in de bundel met de zienswijzen te terugvinden, en beschikbaar voor geïnteresseerden via deze link.