Nieuws

Aardwarmtecluster presenteert plan bij Provincie Overijssel

By 8 januari 2020 augustus 24th, 2020 No Comments

De vraag naar duurzame warmte neemt toe in het tuinbouwgebied Koekoekspolder. Steeds meer tuinders kijken naar de mogelijkheden om hun gasverbruik te verminderen. Om in die groeiende vraag van warmte te kunnen voorzien heeft Aardwarmtecluster BV een plan opgesteld waarmee ze op termijn meer warmte aan tuinders kan gaan leveren. Dat is goed voor het toekomst perspectief van de tuinbouwbedrijven en goed voor het milieu.

Op 7 januari 2020 presenteerde Radboud Vorage, projectdirecteur van aardwarmtebedrijf het winningsplan in het Provincie huis te Zwolle. Bij de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van Provincie Overijssel, Staatstoezicht op de Mijnen, TNO, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en Gemeente Kampen aanwezig. Tijdens de bijeenkomst kon de heer Vorage uitgebreid antwoord geven op de punten die in de adviezen van TNO en SodM naar voren waren gebracht.

Volgens Vorage is goed over het plan nagedacht. Er heeft een inventarisatie naar de wensen van de tuinders in het gebied plaatsgevonden. Dat leverde concreet nieuwe klanten voor het aardwarmtebedrijf op, die in totaal wel 5.500.000 m³ aardgas wilde besparen door aardwarmte. Met die vraag zijn geologische specialisten gaan kijken welke mogelijkheden er in het huidige winningsgebied van Aardwarmtecluster liggen. Dat leverde het ontwerp voor één nieuwe productie put op die op dezelfde diepte warmte gaat winnen als het huidige doublet.

In het plan is ook goed gekeken naar risico’s die mogelijk samenhangen met het gebruik van aardwarmte. Zo is er naar het gevaar voor bodemtrillingen gekeken en naar eventuele verzakkingen. Uit de analyse bleek dat deze risico’s zeer klein zijn bij het voorgestelde winningsplan. Dat sluit ook aan bij de reeds uitgebreide ervaring die in het gebied met aardwarmte is opgedaan. Reeds 8 jaar lang wordt er in IJsselmuiden (winningsgebied Kampen) aardwarmte gewonnen zonder enig incident of schade. In bijgevoegde presentatie is de informatie te vinden zoals die op 7 januari 2020 met de verschillende overheden is besproken.