Nieuws

Qirion presenteert warmtekansenkaart voor IJsselmuiden

By 20 februari 2020 augustus 24th, 2020 No Comments

Onder leiding van duurzaamheids-wethouder Irma van der Sloot werd in juni 2018 een Energietop gehouden in de gemeente Kampen. Samen met deskundigen en ondernemers werd over de energietransitie gesproken. Vanuit de tuinbouwsector werd met name aangegeven dat zij een belangrijke rol kunnen spelen bij de levering van duurzame warmte.

Na aanleiding van de Energietop is de tuinbouwsector aan het werk gegaan om de mogelijkheden van duurzame warmte afkomstig van geothermie en bio-massa in kaart te brengen. Samen met ingenieursbureau Qirion, Bio-KKP, Aardwarmtecluster BV en de Stichting Koekoekspolder Energie- en CO2-neutraal werd een warmte kansenkaart uitgewerkt. Op 20 februari 2020 presenteerde Qirion de resultaten van haar onderzoek.

Qirion concludeert in haar studie dat een belangrijke voorwaarde voor de groei van duurzame warmte het realiseren van een warmtenet is. In haar studie heeft zij zowel binnen het tuinbouwgebied Koekoekspolder als ook in IJsselmuiden gekeken naar de (toekomstige) warmtevraag. De top 15 warmtekansen in IJsselmuiden zijn gelokaliseerd en daar blijkt een warmtevraag van 5 á 6 MWth (gelijktijdig) te zijn. De jaarlijkse consumptie aan warmte van deze 15 locaties ligt rond de 35.000 GJ (Giga Joule). De totale jaarlijkse warmtevraag in IJsselmuiden (incl. Grafhorst) bedraagt ruim 260.000 GJ met ruim 40 á 45 MW gelijktijdig vermogen.

De komende periode zullen de resultaten van de studie van Qirion besproken worden met onder anderen Gemeente Kampen en netbeheerders. Van deze twee partijen wordt verwacht dat zij een rol gaan spelen in het aanleggen van het warmtenet in de stedelijke omgeving. De tuinbouwsector richt zich vooral op het uitbreiden van het bestaande warmtenet binnen de Koekoekspolder en de uitkoppelingspunten naar de bebouwde omgeving. Hieronder is de warmte kansenkaart van IJsselmuiden te vinden: