Nieuws

Ministerie Economische Zaken akkoord met MER-notitie

By 9 april 2020 augustus 24th, 2020 No Comments

In augustus 2019 heeft Aardwarmtecluster 1 KKP BV een Milieu Effect Rapportage notitie naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gestuurd. Het Ministerie van EZK is bevoegd gezag met betrekking tot Mijnbouwactiviteiten. Het winnen van aardwarmte dieper dan 500 meter onder het maaiveld valt onder de Mijnbouwwet en derhalve is Aardwarmtecluster BV een mijnbouwonderneming die moet werken volgens de regels van de mijnbouwwet.

In de notitie over de Milieu Effect Rapportage heeft Aardwarmtecluster BV uitgebreid beschreven wat de te verwachten milieu-effecten van de nieuw te boren productieput zijn. Daarbij is gekeken naar de volgende punten:

  • Ecologie, Flora & Fauna
  • Bodem en Oppervlaktewater
  • Archeologie
  • Cultuurhistorie
  • Geluid
  • Licht
  • Externe veiligheid
  • Bodembeweging
  • Verkeer

Het Ministerie van EZK concludeert: “Conclusie: Op basis van de verstrekte informatie blijkt dat de voorgenomen activiteit geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben en dat nadere afweging door het opstellen van een milieueffectrapportage niet noodzakelijk is. Cumulatie van milieueffecten door activiteiten in de omgeving is niet te verwachten.”

Het volledige besluit van EZK is hier al bijlage te vinden.