Nieuws

Innovatie-inventarisatie 2021 gepresenteerd

By 23 juni 2021 december 5th, 2021 No Comments

‘The value of an idea lies in the using of it’ was het motto van Thomas Edison, één van de grootste uitvinders uit de 19de eeuw. Dat motto geldt zeker ook voor de toepassing en ontwikkeling van aardwarmte. Het idee van aardwarmte is relatief simpel, de uitvoering is soms weerbarstig en de technische uitdagingen die zich voor doen kunnen complex en multidisciplinair zijn. Dat maakt de aardwarmtesector bij uitstek een sector waar innovatie van essentieel belang is. Innovatie is nodig om aardwarmte in Nederland verder te ontwikkelen en te versnellen.

De Innovatie Inventarisatie Aardwarmte 2021 is een van de acties uit het Masterplan Aardwarmte in Nederland en geeft een gedetailleerde ‘tussenstand’ van de ideeënrijkdom die leeft binnen het bedrijfsleven en andere instanties die betrokken zijn bij het winnen, transporteren en afleveren van aardwarmte. Innovatie is immers ook creativiteit, waardoor aanvullende nieuwe ideeën zullen blijven ontstaan. De inventarisatie is tot stand gekomen op basis van meer dan 30 interviews en is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen EBN en Geothermie Nederland.

Om met aardwarmte in toenemende mate bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen is innovatie een essentiële voorwaarde. Innovatie biedt de mogelijkheden om risico’s te verminderen, de leveringsbetrouwbaarheid van installaties te vergroten, de kostprijs van warmte te reduceren en om aardwarmtebronnen beter in te passen in complexe warmtenetten. Om innovatie verder te laten floreren in de sector is het belangrijk dat de juiste randvoorwaarden aanwezig zijn. Een van deze randvoorwaarden zijn een veilige aardwarmtewinning voor mens en milieu en een goede en evenwichtige samenwerking tussen ondernemers, overheid en kennisinstellingen.

Het gehele rapport, waarin ook een bijdrage is geleverd vanuit het aardwarmte project in Koekoekspolder, kunt u hier downloaden.