Skip to main content
Nieuws

EZK stemt in met winningsplan voor aardwarmteproject IJsselmuiden

By 9 september 2021januari 14th, 2022No Comments

Na een uitvoerige procedure heeft op 9 september 2021 de Minister van Economische Zaken en Klimaat ingestemd met het door Aardwarmtecluster 1 KKP BV ingediende winningsplan. Daarmee kan Aardwarmtecluster verder gaan met het winnen van duurzame warmte en biedt het winningsplan de ruimte voor de aanleg van een extra aardwarmteproductieput. Dit besluit is een grote stap voorwaarts voor de verdere verduurzaming van het tuinbouwgebied Koekoekspolder en voor de betrokken tuinbouwbedrijven. Het winningsplan biedt ook de ruimte om duurzame warmte te gaan leveren aan burgers en bedrijven gelegen nabij het tuinbouwgebied.

Het besluit luidt als volgt “De minister ziet geen aanleiding om de instemming met het winningsplan geheel te weigeren om één van de volgende redenen:

• in het belang van de veiligheid voor omwonenden of het voorkomen van schade aan gebouwen of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan;

• in het belang van planmatig gebruik of beheer van de ondergrond, of

• de nadelige gevolgen voor milieu of natuur.

Gelet op de inhoud van het door KKP ingediende aardwarmte winningsplan Kampen inclusief addenda en de hierover ingewonnen adviezen, en overwegende dat de winning door KKP conform artikel 34, eerste lid, van de Mbw plaats dient te vinden overeenkomstig het ingediende winningsplan, inclusief addenda, de gevraagde instemming, onder het stellen van het in het besluit genoemde voorschrift(en) en beperking(en)”

Vanuit de tuinbouwsector is verheugd op dit bericht gereageerd, omdat het een concreet handvat biedt om in de komende jaren het aardgasgebruik met nog eens 4,5 miljoen kuub per jaar te verminderen. De aangesloten tuinbouwbedrijven kunnen hiermee voorop lopen in de energietransitie.

Ter informatie is hieronder de uitgebreide Nota van Antwoord van het ministerie van EZK te vinden op vragen die omtrent het winningsplan gesteld zijn.