Skip to main content
Nieuws

Radboud Vorage herkozen als secretaris Geothermie Nederland

By 4 december 2021januari 14th, 2022No Comments

Geothermie Nederland is de brancheorganisatie voor bedrijven en instellingen die met de toepassing van aardwarmte bezig zijn. Niet alleen voor ontwikkelaars en exploitanten van aardwarmtebronnen maar ook voor adviesbureaus, ingenieursbedrijven, installateurs en warmtebedrijven en -netbeheerders. Het project in Koekoekspolder was nauw betrokken bij de oprichting van Geothermie Nederland en draagt er toe bij dat alle relevante praktijkkennis over geothermie in een organisatie gebundeld wordt.

Tijdens de recente ALV is Radboud Vorage herkozen als secretaris van het bestuur van Geothermie Nederland. Hij zal deze functie voor een additionele termijn van 1 jaar vervullen. Ook Robert Kielstra heeft zijn rol als bestuurslid gecontinueerd. De heer Kielstra van ECW zal de positie van penningmeester vervullen. Daarnaast is Jeroen van Duijn van Shell Geothermie toegetreden tot het bestuur. De heer van Duijn heeft een groot netwerk in de mijnbouwsector en bovendien veel beleidsmatige ervaring.

Het bestuur gaat samen met de leden de uitdagingen in de geothermiesector gezamenlijk verder oppakken met de branche organisatie Geothermie Nederland als centrale verbinder voor belangenbehartiging, kennisopbouw, innovatie, draagvlakcreatie, informatievoorziening én ontmoeting. Geothermie Nederland en haar leden zetten zich in om geothermieprojecten te ontwikkelen en te exploiteren en leveren hiermee een tastbare bijdrage aan de warmtetransitie en verduurzaming van Nederland. Voor meer informatie over Geothermie Nederland: www.geothermie.nl.